Nawigacja mobilna

Świetlica ul. Strzałowska 27a

Świetlica Środowiskowa S.R.K. jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego ,mieszcząca się w szkole Podstawowej nr.14. Praca z podopiecznymi odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 – 19.00 natomiast w dni wolne od nauki (ferie świąteczne, rekolekcje, ferie zimowe, letnie ) placówka otwarta jest w godzinach od 9.00- 13.00. Deklarację uczestnictwa w zajęciach świetlicowych w minionym roku złożyło łącznie 34 wychowanków (14 chłopców i 20 dziewcząt). Dzienna frekwencja dzieci uczestniczących w zajęciach w okresie od września do grudnia wynosiła 30 dzieci. Realizowaliśmy program ,, Możemy inaczej”. Celem realizowanego programu jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży przygotowując ich do życia w społeczeństwie, zdolnym do podejmowania decyzji, wolnym od nałogów, dobre i miłe spędzanie czasu, rozwijanie aktywności ruchowej, organizowanie zajęć rozwijających wrażliwość estetyczną, propagowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie osobowości zgodnej z uznawanymi normami społecznymi i wartościami chrześcijańskimi. W tym celu współpracujemy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy oraz psychologiem i rodzinami wychowanków. Zrealizowaliśmy następujące zadania: - uświadomienie własnej indywidualności, - budowanie poczucia własnej wartości, - budzenie wiary we własne siły, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej - umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami w sytuacjach zagrożeń - i tworzenie sytuacji sprzyjających do wzajemnego poznania - stworzenie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery zaufania - ustanowienie i egzekwowanie norm grupowych - sposoby rozwiązywania konfliktów, - zachowania asertywne wobec grupy rówieśniczej, - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, Zadania realizowane były poprzez różne formy : -rozmowy ,spacery, gry zespołowe, zadania realizowane w grupach, udział dzieci w konkursach plastycznych jak i zajęciach kulinarnych - na których dzieci poznawały tajniki zdrowego odżywiania się jak i samodzielnie przygotowywały różne potrawy, soki oraz kolorowe kanapki. Prace wykonywaliśmy różnymi technikami: • Prace przestrzenne – stroiki. • Papieroplastyka – bukiety kwiatów. • Malowanie na płótnie. • Rysowanie tuszem. • Różnokolorowe wydzieranki. Dzieci brały aktywny udział w następujących zajęciach: - zajęcia komputerowe - zabawy ruchowe i gry integrujące grupę, - kącik kulinarny(wspólne przyrządzanie wybranych potraw) - zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze dla uczniów, - zajęcia plastyczno-techniczne, - rozmowy indywidualne z uczniami na bieżące tematy bądź problemy, - uroczyste urodziny grupy wychowanków, - filmowe popołudnia, emisja wybranych filmów dla wychowanków. - wyjścia do kina. - zabawa Mikołajkowa. Tak więc poprzez naukę, zabawę i zdrowe współzawodnictwo wszyscy dobrze się bawiliśmy. Wychowawcy odpowiedzialni za realizację programu: Jolanta Kawalec-Szymborska i Jolanta Wojtczuk.