Nawigacja mobilna

Świetlica ul. Rayskiego 9

Do Świetlicy Środowiskowej w roku 2018 zapisanych było 28 uczniów w tym 17 dziewcząt i 11 chłopców. Dzienna frekwencja dzieci uczestniczących w zajęciach w okresie od września- grudnia wynosiła 16 osób. Świetlica znajduje się w Szkole Podstawowej nr.54. Celem programu realizowanego w świetlicy jest wspomaganie rozwoju dziecka, przygotowania do życia w społeczeństwie, stawanie się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów. Kształtowanie osobowości zgodnej z uznawanymi społecznie normami i wartościami chrześcijańskimi. Przeprowadziliśmy dla wychowanków zajęcia profilaktyczne według programu. Tematy zajęć profilaktycznych: 1.Dom rodzinny jako schronienie. 2.Bezpieczeństwo podczas zabaw w domu i w szkole. 3.Przyjaźń, sympatia, koleżeństwo. 4.Prawidłowe zachowania w miejscach publicznych. 5.Organizacja nauki w domu. 6.Dlaczego rodziny są różne. 7.Pomoc koleżeńska w nauce. 8.Stop agresji i przemocy. 9.Moje miejsce w rodzinie. 10.Pielęgnowanie więzi rodzinnych. 11.Grupa rówieśnicza i jej znaczenie. 12.Uczymy się udzielania pierwszej pomocy. 13.Moje miejsce w grupie. 14.Radzenie sobie z własnymi problemami. 15.Pomysł na nudę. 16.Internet – przyjaciel czy niewolnik. 17.Odpowiedzialność za swoje czyny. 18.Nabywanie umiejętności współpracy z innymi. 19.Poprawne relacje w rodzinie. 20.Dlaczego warto czytać książki 21.Trudności w okazywaniu uczuć najbliższym. 22.Tradycje świąteczne w domu rodzinnym. 23.Media i krytyczny odbiór informacji. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej 24.Życie to ciągła praca nad sobą. 25.Uwrażliwienie na czyhające zagrożenia. 26.Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie. Zrealizowaliśmy następujące zadania: - uświadomienie własnej indywidualności, - budowanie poczucia własnej wartości, - budzenie wiary we własne siły, - umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami w sytuacjach zagrożeń - i tworzenie sytuacji sprzyjających do wzajemnego poznania - stworzenie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery zaufania - ustanowienie i egzekwowanie norm grupowych - sposoby rozwiązywania konfliktów, - zachowania asertywne wobec grupy rówieśniczej. Zadania realizowane były poprzez różne formy : -rozmowy ,spacery, gry zespołowe, zadania realizowane w grupach. Działania podjęte w świetlicy: - podjęto współpracę ze szkolną świetlicą – wspólnie dzieci przygotowywały dekoracje na uroczystości szkolne takie jak: Pasowanie na ucznia, Jesienne dekoracje i pomoc w przygotowywaniu do Święta Niepodległości, - zajęcia komputerowe, - spacery połączone z amatorską sesją fotograficzną, - zabawy ruchowe i gry integrujące grupę, - kącik kulinarny(wspólne przyrządzanie wybranych potraw), - zajęcia wyrównawcze dla uczniów, - zajęcia plastyczno-techniczne, - rozmowy indywidualne z uczniami na bieżące tematy bądź problemy, - uroczyste urodziny grupy wychowanków, - filmowe popołudnia, emisja wybranych filmów dla wychowanków, - wyjście do KFC, - wyjście do Multikina, - udział w przedstawieniu i zabawy z Mikołajem. Praca z podopiecznymi odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00.W okresie ferii zimowych, wakacji od godz.9.00 do 13.00.Deklarację uczestnictwa złożyło 28 uczniów. Za realizację zajęć odpowiedzialne były: Maria Stanisławska, Aleksandra Lupa. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej. Otrzymane dofinansowanie wpłynęło na możliwość rozwoju dzieci, pokazanie kultury tj. kino, kręgielnia oraz miejsc mniej dostępnych dla wychowanków ze względu na ich trudną sytuację rodzinną. Dzieci mogą spędzić czas ucząc się poprzez zabawę, dajemy im możliwość rozwoju intelektualnego. Budujemy poczucie wartości , uświadamiamy, że nie są gorsze od rówieśników pochodząc ze skromniej sytuowanych rodzin. Otrzymane środki finansowe przeznaczamy na wyrównanie szans na starcie. Wszystkie organizowane wyjścia mają na celu dowartościowanie każdego dziecka indywidualnie i pokazanie jego cech i poznanie zainteresowań. Dzięki imprezie Mikołajkowej dzieci mogły uczestniczyć w pięknym widowisku zimowym ,spotkać Mikołaja i otrzymać wymarzony prezent. Takie wyjścia pogłębiły wiedzę u podopiecznych jak prawidłowo zachować się w miejscach publicznych. Środki pozyskane z Urzędu Miasta pomogły wzbogacić jadłospis dla dzieci. Nauczyły się jak zdrowo przygotowywać posiłki, robić piramidę zdrowia. Uczestniczyły w wyjściach do restauracji ,ucząc się prawidłowego zachowania podczas spożywania posiłku ,używania prawidłowo sztućców. Finanse, które otrzymaliśmy wspomogły wyposażenie świetlic, zakup środków dydaktycznych tj. gier planszowych, piłek nożnych, paletek do badmintona ,kredek, bloków. Wszystkie te rzeczy są bardzo pomocne i niezbędne dla maksymalnego rozwoju dzieci, pomagają aktywnie spędzić czas zarówno na świeżym powietrzu jak i w świetlicy. Poprzez gry zespołowe na boisku następuje naturalna integracja, nauka dzielenia się, a co najważniejsze ruch na świeżym powietrzu. Prace plastyczne wyłaniają ukryte talenty, poruszają wyobraźnię , udział w różnych konkursach plastycznych otwiera dzieci na nowe doznania (poznawanie różnych technik wykonywania prac np. prace przestrzenne, malowanie na płótnie). Otrzymywane dofinansowanie naszej działalności jest bardzo ważne dla podopiecznych, którzy każdego dnia z niej korzystają. Prowadzone placówki, bez wsparcia Urzędu Miasta Szczecin nie mogłyby realizować założonych celów, których najważniejszym założeniem jest wsparcie i pomoc najuboższym dzieciom często pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych. Zadaniem głównym wykfalifikowanej kadry jest rozsądne wydatkowanie pieniędzy i przeznaczenie ich m.in. na wyjścia kulturalno – rozrywkowe, pokazujące dzieciom nowe możliwości spędzania czasu i odkrywanie często nieznanych im miejsc. Bardzo ważnym elementem wydatkowania pieniędzy jest dożywianie dzieci, dla których ciepły posiłek otrzymywany w placówce, często jest jedynym takim posiłkiem w ciągu dnia.