Nawigacja mobilna

Świetlica ul. Gryfińska 4

Świetlica Środowiskowa SRK w Szczecinie Dąbiu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Praca z podopiecznymi odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 – 19.00. Natomiast w okresie ferii zimowych, wakacji placówka czynna jest od godz.9.00 do 13.00. Deklarację uczestnictwa w zajęciach świetlicowych w minionym roku złożyło łącznie 23 wychowanków w tym 15 dziewcząt i 8 chłopców. W zajęciach uczestniczą uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 23 i 71. Dzienna frekwencja dzieci uczestniczących w zajęciach w okresie od września do grudnia wynosiła 18 osób . Cel główny placówki opiera się na wszechstronnej pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Dwoje z naszych wychowanków przeniosło się do Załomia gdzie zamieszkali w nowym mieszkaniu socjalnym. Świetlica wspiera wychowanków i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Placówka w tym celu współpracuje ze szkołą, MOPR-em, pedagogiem szkolnym oraz psychologiem i rodzinami wychowanków. Podjęto tematykę powstawania uzależnień oraz sposobów przeciwdziałania im. Dużą część programu obejmował czas wolny w życiu dzieci i młodzieży oraz kreowanie ciekawych sposobów jego spędzania przy jednoczesnym rozwoju zainteresowań indywidualnych. Ostatnie półrocze obfitowało także w zmiany kadry. Do naszej świetlicy dołączyła niezwykle kreatywna i zaangażowana osoba Anna Wojciechowska, będąca jednocześnie wychowawcą w Domu Dziecka. Dołączyli także nowi wychowankowie tworząc spójną grupę dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Umożliwiło to dzieciom grupowe odrabianie lekcji jednocześnie. W ostatnich miesiącach świetlica otrzymała ogromną pomoc ze strony wolontariuszy, którzy pomagali wychowankom w odrabianiu lekcji, kreatywnym organizowaniu czasu wolnego oraz utrzymaniu porządku na terenie placówki. Pomoc ta jest niezmiernie przydatna szczególnie podczas Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej Sprawozdanie za 2018 rok Strona 20 z 24 odrabiania prac domowych z dziećmi mającymi spore trudności w opanowaniu bieżącego materiału dydaktycznego. Ponadto nasza świetlica zacieśniła swoją współpracę z Domem Kultury Słowianin oraz z Fundacją Siódme Słońce, dzięki którym dzieci miały możliwość uczestniczyć w imprezach na terenie miasta Szczecin oraz otrzymały prezenty świąteczne. Dzieci z tej świetlicy uczestniczyły w: -Mistrzostwach młodzieży w siatkówce plażowej, -Dąbskich wieczorach filmowych w klubie Delta na plaży, -turnieju tenisa stołowego i grze w rzutki z nagrodami, -wyjazdach do kina, -wycieczce rowerowej po Dąbiu, -zbiórka odzieży i artykułów szkolnych, -wyjściach do MC Donalds, KFC, Pizzerii Torino, - wyjeździe do hali SDS na imprezę mikołajkową organizowaną przez Urząd miasta Szczecin, -uroczystej wigilii w budynku świetlicy połączonej z upominkami od Mikołaja. Za realizację zajęć odpowiedzialne były Ewa Bednarz, Anna Wojciechowska