Nawigacja mobilna

Świetlica ul. Dobrzyńska 2

Świetlica znajduje się w Szkole Podstawowej nr.20 Zajęcia odbywały się zgodnie z planem ramowym: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia profilaktyczno – edukacyjne ( w ramach wolontariatu), wspólny posiłek, prace porządkowe. Dzieci uczestniczyły w Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej zajęciach plastyczno- technicznych, muzyczno-ruchowych, sportowych na Orliku i placu zabaw, integracyjnych, rozwiązywały łamigłówki, grały w gry stolikowe i oglądały filmy na DVD. Odbyło się wiele konkursów plastycznych, recytatorskich i sportowych. Dzieci otrzymały nagrody, a prace eksponowano na gazetce świetlicowej. 1.W styczniu przygotowywały się do Dnia Babci i Dziadka, 2.W lutym obchodziły Walentynki, 3. W marcu przeżywały Święta Wielkanocne, 4.W maju świętowały Dzień Matki, 5.W czerwcu Dzień Dziecka ( były na występach w Amfiteatrze i otrzymały upominki) oraz Dzień Ojca. 6. W czasie wakacji dzieci uczestniczyły w zajęciach świetlicowych w budynku, zajęciach ruchowych na Orliku i placu zabaw. 7.We wrześniu obchodziliśmy Dzień Chłopaka, 8.W październiku Dzień Edukacji Narodowej, 9.W listopadzie Andrzejki, 10.W grudniu Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra. 11.Dzieci oglądały filmy w Multikinie: „ Hotel Transylwania 3” i „ Miśków 2-óch”. 12.W ramach wolontariatu realizowano program „ Być sobą ”. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem plan podzielony był na bloki tematyczne: uzależnienia, czas wolny, tematyka społeczna i edukacyjna. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w czasie nauki i wypoczynku, organizacji czasu wolnego, piramidy zdrowia, higieny i zdrowego odżywiania, szkodliwości używek, uzależnień, korzystania z internetu, agresji, złości, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania trudności, asertywności, przezwyciężania niepowodzeń, radzenia sobie z trudnościami, proszenia o pomoc i niesienia pomocy, pielęgnowania więzi, rodzinnych i relacji między członkami rodziny, przygotowań i obchodów świąt kościelnych, koleżeństwa i przyjaźni, kultury na co dzień, zachowania w trudnych sytuacjach, rozwiazywania konfliktów, korzystania z telefonów alarmowych, korzystania z dóbr kultury. Duży nacisk położono na poznanie i rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań. Dzieci rozwijały zdolności plastyczne- dekorowały świetlicę, brały udział w konkursach świetlicowych: ulubiona postać z bajki, ulubione zwierzątko itp. Rozwijały zdolności wokalne i taneczne, zdolności sportowe poprzez udział we współzawodnictwie i grach zespołowych, zdolności organizacyjne inicjując gry i zabawy, społeczne pomagając kolegom w nauce i biorąc udział w akcjach charytatywnych: Zbieramy nakrętki, Góra grosza, Mały podarek- dużo radości. Praca z podopiecznymi odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 – 19.00 natomiast w dni wolne od nauki (ferie świąteczne, rekolekcje, ferie zimowe, letnie ) placówka otwarta jest w godzinach od 9.00- 13.00.Do Świetlicy Środowiskowej w 2018 roku uczęszczało 34 uczniów. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej  Dzienna frekwencja dzieci uczestniczących w zajęciach w okresie od września do grudnia wynosiła 13 osób. Wychowawcy odpowiedzialni za prowadzenie świetlicy: Danuta Staszewska, Barbara Pigla