Nawigacja mobilna

Świetlica ul. Kablowa 14

Świetlica Środowiskowa SRK w Szczecinie Załomiu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, mieszczącą się przy Szkole Podstawowej nr 39. Świetlica wspiera wychowanków i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Placówka współpracuje ze szkołą, MOPR-em, pedagogiem szkolnym oraz psychologiem i rodzinami wychowanków. Wychowankowie świetlicy objęci są różnorodnymi zajęciami, głównie socjoterapeutycznymi i kompensacyjno–wyrównawczymi wzmacniającymi pozytywne wzorce zachowań . Cele założone w programie rocznym i zakładane rezultaty zostały zrealizowane w oczekiwanym zakresie. Podjęto tematykę powstawania uzależnień oraz sposobów przeciwdziałania im. Dużą część programu obejmował czas wolny w życiu dzieci i młodzieży oraz kreowanie ciekawych sposobów jego spędzania przy jednoczesnym rozwoju zainteresowań indywidualnych. Dzięki współpracy z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej nr 39 dzieci mogą liczyć na dodatkową pomoc w odrabianiu lekcji. W ciągu całego roku dzieci mogły korzystać z placu zabawa znajdującego się na terenie szkoły, szkolnego boiska „Orlik”. Codziennie w świetlicy są przeprowadzane zajęcia ramowe, kompensacyjno-wyrównawcze. Wychowawcy pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, ćwiczeniu umiejętności czytania. Po zajęciach przygotowywany jest posiłek dla dzieci, słodki poczęstunek. Odpoczynek i relaks na świeżym powietrzu, gry i zabawy rekreacyjne. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej nr.39, wychowankowie mogą korzystać z pracowni komputerowej. Podczas złych warunków atmosferycznych dzieci oglądają na świetlicy filmy i bajki na DVD . Są organizowane zabawy i gry stolikowe. W tym roku dzieci własnoręcznie przygotowywały stroiki na kiermasz Bożonarodzeniowy oraz kartki świąteczne na konkurs „Moja kartka Bożonarodzeniowa”. Wychowankowie uczestniczyli w festynie z okazji rozpoczęcia wakacji. Przez okres wakacji jeździli z wychowawcami na kąpielisko do Dąbia, po plażowaniu udawali się do pobliskiej lodziarni na lody. W Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej Sprawozdanie za 2018 rok Strona 19 z 24 okresie jesienno-zimowy korzystali z ofert kinowych, po seansach szli do MC Donalds lub KFC. Podopieczni uczestniczyli w Jubileusz 75 –lecia Szkoły Podstawowej nr.39. Przed świętem 1 Listopada dzieci porządkowały groby na cmentarzu w Dąbiu. Uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym z dziećmi ze świetlicy w Dąbiu. Brały udział w wyjeździe do hali SDS na imprezę mikołajkową organizowaną przez Urząd Miasta Szczecin. Uczestniczyły w wyjeździe na Jarmark Bożonarodzeniowy. Praca z podopiecznymi odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00.W okresie ferii zimowych, wakacji od godz.9.00 do 13.00. Na zajęcia w roku 2018 zadeklarowane było 30 dzieci w wieku od 5-17 lat. Dzienna frekwencja dzieci uczestniczących w zajęciach w okresie od września do grudnia wynosiła 16 osób .Za pracę z wychowankami i prowadzenie zajęć odpowiedzialne były : Edyta Pencak, Eliza Sieradzka.